אריזות חומ"ס

אריזות לחומר מסוכן

 

שינוע חומר מסוכן ממקום למקום דורש אריזה שתמנע תקלות אפשריות. אריזת חומרים מסוכנים כוללת מתן תשומת לב מיוחדת לחומרי אריזה מתאימים ודרכי אריזה אשר יקטינו באופן משמעותי את הסיכון הכרוך בטלטול החומר המסוכן או הבאתו במגע עם חומרים נוספים. נוסף על הצורך במיגון קיימים תקנים מחמירים הנוגעים לאופן בו יש לארוז ולסמן את האריזות המכילות חומרים מסוכנים.

 

אילו חומרים דורשים אריזה לחומר מסוכן?

חומרים מסוכנים הם חומרים שעלולים לסכן את האדם, סביבתו ורכושו בטווח הקצר או הארוך. ישנם כ-4000 חומרים מסוכנים שסווגו ויש להם מספרי או"ם. חומרים אלו מוגדרים ב"ספר הכתום" שהוא ספר המלצות האו"ם בדבר שינוע של חומ"ס (חומרים מסוכנים). כל אחד מוגדר על פי שמו ומספר או"ם ייחודי לו ובנוסף מקוטלג על פי קבוצת הסיכון (Class) ורמת הסיכון (Packing  group).
 

ישנן 9 קבוצות סיכון ראשיות:

1.      חומרים נפיצים

2.      גזים

3.      מוצקים דליקים

4.      נוזלים דליקים

5.      חומרים מחמצנים

6.      חומרים רעילים ומדבקים

7.      חומרים רדיואקטיביים

8.      חומרים מאכלים (קורוזים)

9.      חומרים מסוכנים אחרים
 

קביעת קבוצת אריזה לחומר מסוכן

רמת הסיכון של החומרים קובעת לאיזו קבוצת אריזה הם משתייכים. רמות הסיכון לאריזת חומרים מסוכנים מסומנות במספרים 1-3 כאשר 1 היא הרמה הדורשת את המארז בעל העמידות הגבוהה ביותר ואילו רמה 3 דורשת מארז בעל רמת עמידות פחותה.
 

לא לכל החומרים המסוכנים נקבעה רמת אריזה. לחומרים נפיצים, רדיואקטיביים, גזים ועוד מספר חומרים מותאמת קביעה במיוחד בנוגע לחוזק, סוג ומבנה האריזה הנדרשים לשם העברתם ואחסונם.
 

סימון והתוויה של אריזת חומרים מסוכנים

מיכלי האריזה המיוצרים בחברת טרי-וול  עוברים בדיקות תקינה  ע"י מכון התקנים המאשרות את היותן מתאימות לאריזת חומר מסוכן בהתאם לדרישות התקן.
 

האריזות מסופקות עם סימון לפי הדרישות המצוינות בספר הכתום ( ( ORENGE BOOK   בנוסף לסימון הנ"ל יש להצמיד לאריזה (בד"כ באמצעות מדבקות) סימונים המתארים את החומר הנארז ע"פ תקנות האו"ם.